Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników
pojazdów samochodowych gazem LPG

h2_center

Kurs: Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników gazem LPG

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia zostaje przeszkolony i przygotowany do pracy w zakresie tankowania pojazdów samochodowych gazem LPG.

Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładów oraz zajęć praktycznych w zakresie tankowania zbiorników samochodowych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.

LPG

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 91 43 43 501
sekretariat@delve.com.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 091 43 43 501 lub sekretariat@delve.com.pl.