Ratownictwo chemiczne

h2_center

Kurs: Ratownictwo przeciwchemiczne

Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania na wypadek niekontrolowanego uwolnienia się substancji chemicznej oraz sposobów organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej przy współdziałaniu z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej (JSG PSP) .

Metoda Szkolenia: wykład oraz ćwiczenia ratownicze. Istnieje możliwość połączenia ćwiczeń z akcją Jednostki Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.

ratownictwo

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl