Kasjer walutowy

h2_center

Kurs: Rozpoznanie autentyczności waluty krajowej i zagranicznej

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do pracy z walutami, ich bezbłędnego rozpoznawania oraz poznanie zasad postępowania z falsyfikatami. Ponadto uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu Prawa Dewizowego oraz przepisów kantorowych.

Metoda szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładu oraz zajęć praktycznych (ćwiczeń  na banknotach i monetach).

UWAGA: Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie upoważniające do podjęcia pracy przy obrocie walutami!

euro banknotes in hand on white

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl