OBSŁUGA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI TECHNICZNEMU

h2_center

Kurs: Obsługa urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu – UDT

  1. Kierowca wózków jezdniowych + wymiana butli gazowej (więcej o tym kursie znajdziesz TUTAJ)
  2.  Operator suwnic
  3.  Operator podestów ruchomych (podnośników)
  4.  Operator wciągników i wciągarek
  5.  Operator żurawi
  6.  Operator żurawików stacjonarnych
  7.  Operator żurawi przeładunkowych (HDS)
  8.  Operator dźwigów (pot. windy)

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej pracy oraz do egzaminu kwalifikacyjnego UDT .

Metoda szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych na urządzeniach.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl

INFORMACJE DODATKOWE

h2_center

Pytania egzaminacyjne UDT można pobrać TU

h2_center

Przedłużenie uprawnień UDT – możesz wykonać samodzielnie, wszystkie niezbędne informacje znajdziesz tutaj