POMOC PRZEDLEKARSKA

h2_center

Kurs: Pomoc przedlekarska

Cel szkolenia:

  • zaznajomienie uczestników szkolenia zasadami postępowania z poszkodowanym w wypadku przed przybyciem lekarza,
  • spełnienie wymogów wynikających z Kodeksu Pracy.

Metoda Szkolenia: zajęcia, w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych przy użyciu fantoma, prowadzone przez wykwalifikowane służby medyczne.

Program opcjonalnie w wymiarze 4 godzin (możliwość rozszerzenia zagadnień w zależności od potrzeb grupy)

A group of adult education students practitcing CPR chest compressioon on a dummy.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl