uprawnienia SEP – E, D

h2_center

Kurs: Obsługa sieci i instalacji elektro-energetycznych i gazowych (uprawnienia E i D)

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników szkolenia z przepisami prawa energetycznego dotyczącymi eksploatacji i dozoru sieci energetycznych: elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych – uzyskanie uprawnienia do eksploatacji i/lub dozoru.

Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładu z zastosowaniem technik audio-wizualnych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej; szkolenie kończy egzamin złożony przed komisją.

pic1

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl