Pomiary grubości konstrukcji na statkach o pojemności do 500 GT

h2_center

Kurs: Pomiary grubości na statkach o pojemności mniejszej niż 500 GT oraz niepodlegających przeglądom ESP oraz na statkach rybackich i śródlądowych

Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów konstrukcji statkowych metodą ultradźwiękową przez pracowników zajmujących się wytwarzaniem i remontami konstrukcji stalowych statków będących pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.

Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz zajęć praktycznych.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl