BHP

h2_center

Kurs: Kurs okresowy BHP dla wszystkich grup pracowniczych i pracodawców

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników szkolenia z przepisami bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy .

Metoda szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładu z zastosowaniem technik audio-wizualnych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej .

Program: zgodny z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem specyfiki zakładu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl