EKSPLOATACJA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK)

h2_center

Kurs: Operator wózków podnosnikowych

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia zostaje przygotowany do pracy oraz zdania egzaminu przed komisją UDT w zakresie kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym (spalinowe, elektryczne i gazowe).
Dodatkowo szkolimy w zakresie bezpiecznej wymiany butli LPG w wózkach zasilanych gazem (zaświadczenie z przeszkolenia jest uprawnieniem do wymiany butli).

Metoda szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz zajęć praktycznych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.

Posiadamy program szkolenia zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Szczecinie.

Na życzenie wystawiamy Certyfikat Unijny – zaświadczenie ukończenia kursu w j. angielskim lub j. niemieckim.

Na Państwa życzenie zorganizujemy egzamin UDT w Państwa firmie lub w naszym Ośrodku i na naszym sprzęcie.

pic1 pic2strona www 1200 px

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 91 43 43 501
sekretariat@delve.com.pl

INFORMACJE DODATKOWE

h2_center

Pytania egzaminacyjne UDT można pobrać TU

h2_center

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszego Ośrodka informujemy, iż zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. 2018, poz. 47) imienne zezwolenia do kierowania wózkami nie tracą swojej mocy z dniem 10.08.2018r.
Zezwolenia:
1) wystawione do 31 XII 2004r. zachowują ważność do 31 XII 2019r
2) wystawione do 31 XII 2014r. zachowują ważność do 31 XII 2020r
3) wystawione od 1 I 2015r. zachowują ważność do 31 XII 2021r.

Natomiast od 1.01.2022r. uprawnieniem do kierowania wózkami będzie wyłącznie świadectwo kwalifikacyjne UDT.

h2_center

W celu reprezentowania Państwa przed UDT prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie oryginałów do sekretariatu Ośrodka.

DELVE wniosek na egzamin UDT

DELVE upoważnienie do UDT