KURSY KOMPUTEROWE

h2_center

Kurs: Obsługa komputera i programów komputerowych

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia zostaje przygotowany do samodzielnej pracy z komputerem i programami komputerowymi.

Szkolenia dla grup w szerokim zakresie tematycznym.

Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń praktycznych w laboratorium komputerowym. Każdy uczestnik ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe.

Program: zostaje dopasowany indywidualnie do potrzeb każdego szkolenia i życzeń Zleceniodawcy

komp_1

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl