Materiały niebezpieczne (ADR)

h2_center

Kurs: Rozładunek i załadunek materiałów niebezpiecznych (ADR)

Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności  w zakresie postępowania przy przewozie towarów niebezpiecznych przez osoby inne niż kierowcy – czynności związane z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie z wymogami Art 19. Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz 1671, z 2002r.).

Metoda Szkolenia: zajęcia odbywają się w formie wykładu z zastosowaniem technik audio-wizualnych pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Istnieje możliwość połączenia ćwiczeń z akcją Jednostki Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

h2_center

DELVE CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA
Celna 1, Szczecin
tel. 751 791 751
sekretariat@delve.com.pl